Satış ve pazarlama sektörü, bu sektörün şirketin kârını elde ettiği sektör şirketin özüdür. ve bu sektör, aşağıdaki bölümleri içeren sektör bölümlerine dağıtılan şirket çalışanlarının% 65'ini içermektedir

Pazarlama departmanı, Yemen'in tüm şehirlerinde ürünlerimizle ilgilenenler için pazarlama ve tanıtım çalışmaları yapmak ve ürünlere yönelik reklam kampanyaları hazırlamak ve tüm doktorlara ürünlerimizi tanıtmak için çalışmaktadır.

Çalışmalar Bölümü, Yemeni pazarının ihtiyaç duyduğu ürünleri tanımlamak ve benzer ürünler için talep ve rekabetin büyüklüğünü belirlemek ve gelecekte bunları tanıtmak için pazarlama planları geliştirmek için yöntemleri geliştirmek amacıyla pazar araştırması ve saha çalışmaları ile ilgilenmektedir.

 


 

Satış Departmanı, toptancılardan, özel ve devlet hastanelerinden, tıp merkezlerinden ve eczanelerden müşterilerin satışlarıyla ilgilenir ve müşteri hizmetleri ve memnuniyeti üzerine çalışır.

 

Şube yönetimi, mal, makine ve teçhizat branşlarının tüm ihtiyaçları ile ilgilenmekte ve Cumhuriyetin bütün illerinde müşterilere hizmet vermek için çalışmalarını kolaylaştırmaktadır.